สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่องถิ่่น จัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม

Last updated: Aug 3, 2019  |  69 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงการท่องเที่ยว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่องถิ่่น จัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก ปทุมธานี" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) ในงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้


นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน นำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มทางเลือกในการประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป


ด้าน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศิลปะการแสดง การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม จำนวน ๘ ครั้ง และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือผลิตภัณฑ์


การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และนำเอาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มาจัดแสดงและสาธิตภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้าน ทั้งการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล


สำหรับโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีสิ่งต่าง ๆ มากมายนำเสนอ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วย เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.๖ วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ฯลฯ จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com