ส.ส.ท. จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี'62 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างบุคลากรด้านRobotics&Automations ผลักดันสู่นานาชาติ

Last updated: Jun 3, 2019  |  203 จำนวนผู้เข้าชม  |  สกรุ๊ป

ส.ส.ท. จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี'62 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างบุคลากรด้านRobotics&Automations ผลักดันสู่นานาชาติ

เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น หุ่นยนต์จึงต้องเข้ามามีบทบาทกับเยาวชนไทยมากขึ้น โดยได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนและนิสิต นักศึกษาได้มีการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของหุ่นยนต์และเห็นพัฒนาการของการทำงานของหุ่นยนต์ และได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตร หรือประดิษฐ์เพื่อนำมาประกวด แข่งขันกัน โดยมีหลายหน่วยงานได้นำหุ่นยนต์ มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆล่าสุดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. สร้างบุคลากรด้านRobotics&Automations ผลักดันสู่นานาชาติ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา) และรางวัลประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างสีสันและกำลังใจให้แก่ทีมต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ได้ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับความสำเร็จของทั้งผู้จัดและนิสิต นักศึกษา นักเรียน ทุกโรงเรียน ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน"ตลอดระยะเวลา 26 ปีของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา 19  ปี ในระดับยุวชน  และ 14 ปี ในประเภทการแข่งขัน ส.ส.ท. - PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้างความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์" 

อย่างไรก็ดี ทุกสถาบันการศึกษา ที่ได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณและชื่นชมสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันถึงแม้จะพลาดรางวัลในปีนี้ก็ตาม แต่สิ่งที่ได้กลับไปจากเวทีการแข่งขันแห่งนี้คือประสบการณ์ และความทรงจำดีดี

ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 21 สถาบัน 39 ทีม ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทาง ส.ส.ท. ได้จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาแชมป์หนึ่งเดียวของไทยในระดับอุดมศึกษา ภายใต้เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” โดยในปี 2562 (ค.ศ. 2019) การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) ซึ่งประเทศมองโกเลีย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด ธีม และกติกาการแข่งขัน GREAT URTUU ที่ได้นำรูปแบบการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว มาปรับใช้ในการแข่งขัน 

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา  The Attempt  จากมหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิต


การแข่งขันในครั้งนี้ได้ผู้ชนะที่ได้สำเร็จ คว้ารางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานไปครอง นั่นคือ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา  The Attempt  จากมหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิตจะได้แชมป์จาก ส.ส.ท. ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมา จะต้องเข้าร่วมชิงชัยกับอีก 8 ทีมสุดท้ายจากระดับอาชีวศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2019 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2019 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ABU ROBOCON 2019 ที่ประเทศมองโกเลียเป็นเจ้าภาพ

ทีม TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

โดยสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition  ปีนี้จัดการแข่งขันภายใต้ชื่อเกม “Robo Havester” หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้  เป็นการแข่งขันประดิษฐิ์หุ่นยนต์สำหรับเอื้อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน PLC (Program Logic Controller) ได้นำความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกนำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สำหรับการแข่งขันนี้ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม PLC ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ผลไม้จากต้นไม้ แล้วเก็บเกี่ยวผลไม้สุก และผลไม้เน่าแยกออกจากกัน และเราก็ได้ทีมที่สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้แม่นยำคว้าแชมป์การแข่งขัน  หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2019 ไปครอง นั่นคือ ทีม TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ทีม SKNROBOT #01 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

ส่วนสนามหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ระดับมัธยมศึกษากันบ้าง ปีนี้เรียกความสนใจจากผู้ชมได้มากเลยทีเดียว ถึงขนาดมุงดูกันเต็มรอบสนามการแข่งขัน ที่สนามนี้ต้องถูกมุงดูอย่างมากมายนั้น ก็เพราะทั้งการแข่งขัน “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม” เกมการแข่งขันสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นในแบบอัตโนมัติ โดยใช้บอร์ด Micro bit ทีมที่ทำภารกิจครบและเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้ ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีม SKNROBOT #01 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  และการแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ เป็นการแข่งขันสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำภารกิจผ่านสิ่งกีดขวาง และความเป็นอุปสรรคต่อพื้นสนาม ซึ่งกฎเกณฑ์ กติกา และสภาพแวดล้อมของสนามจะเปลี่ยนไปในทุกๆครั้งที่แข่งขัน ทีมที่มีทักษะและไหวพริบเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่ชนะ ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีม PYP02 จาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ทีม PYP02 จาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียนและนิสิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ น่าประทับใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันนำไปสู่การขยายความคิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือสิ่งอื่นใดการแข่งขันในครั้งนี้ และทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและชื่นชมความสามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดีจากทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน และกลับมาพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้อีกครั้งใน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Powered by MakeWebEasy.com