องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 จัดแสดงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Last updated: May 28, 2019  |  135 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงการท่องเที่ยว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 จัดแสดงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น นำผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน เช่น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง – บ้านหนองเต่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และตัวแทนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน มาจัดแสดงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

อพท.6 ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบต่าง ๆ อันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6 ให้การสนับสนุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนในจังหวัดน่านนั่นเองให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตามแบบฉบับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวน่าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดน่านไปจัดแสดงในงานไทยเฟสติวัล ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้ามาชมงาน สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่านที่ได้นำมาในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติได้สนใจร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองทำกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งกิจกรรมทำสวนดอกไม้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียง – บ้านหนองเต่า ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และตัวแทนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และผู้เข้าชมงานยังได้อุดหนุนสินค้าที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน่านจากชุมชนบ่อสวกเป็นจำนวนมาก

Powered by MakeWebEasy.com