ธพว.ร่วมสืบสานวั ฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

Last updated: Apr 11, 2019  |  99 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

ธพว.ร่วมสืบสานวั ฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร  นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จั ดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอั นดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยจัดพิธีสักการะสรงน้ำ พระพุทธพัฒนามหาโภคทรัพย์ไทย พระพุทธรูปประจำธนาคาร และพนักงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ บริหารระดับสูง เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ สำนักงานใหญ่  SME Bank Tower

Powered by MakeWebEasy.com