การบินไทยเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุ นรายใหญ่ปลายเมษายนนี้

Last updated: Apr 10, 2019  |  138 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

การบินไทยเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุ นรายใหญ่ปลายเมษายนนี้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารของบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารของธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ นกู้ จัดงานบรรยายสรุปข้อมูลบริษั ทและการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษั ทให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย 7 รุ่น คือ รุ่นอายุ 1 ปี อายุ 2 ปี อายุ 3 ปี อายุ 5 ปี อายุ 7 ปี อายุ 10 ปี และอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทได้รับการจัดอันดั บความน่าเชื่อถือที่ระดับ A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และอยู่ระหว่างการจัดอันดั บความน่าเชื่อถือของตราสาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จะมีการกำหนดภายในเดือนเมษายนนี้  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Powered by MakeWebEasy.com