กรุงไทยให้บริการตรวจเครดิตบู โรครบทุกช่องทางเป็นธนาคารแรก

Last updated: Mar 25, 2019  |  75 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

กรุงไทยให้บริการตรวจเครดิตบู โรครบทุกช่องทางเป็นธนาคารแรก

นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ร่วมเปิดบริการตรวจข้อมูลเครดิ ตบูโรผ่านกรุงไทย NEXT  โดยลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมู ลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ  สำหรับการขอผ่านช่ องทางสาขาและตู้เอทีเอ็ม จะได้รับรายงานข้อมูลเครดิตรู ปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน  7 วันทำการ นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริ การตรวจข้อมูลเครดิตบูโรครบทุ กช่องทาง

 

Powered by MakeWebEasy.com