กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 “เกษตรสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Last updated: Jan 18, 2019  |  267 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวตลาดและเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 “เกษตรสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานผู้ผลิตอาหาร และการเป็นครัวของโลก

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ภายในงานมีจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย และโชว์ผลงานตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านเกษตร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

Powered by MakeWebEasy.com