ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 จัดทำสมุดและชุดดินสอสีพร้อมกล่อง มอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

Last updated: Jan 11, 2019  |  33 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 จัดทำสมุดและชุดดินสอสีพร้อมกล่อง มอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบสมุดวันเด็ก ‘BE HAPPY’ และชุดดินสอสีพร้อมกล่อง ‘Blink Blink’ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ ดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุ กปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็ กและเยาวชนในโอกาสวันเด็กแห่ งชาติ โดยมอบผ่านโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ กแห่งชาติ พร้อมส่งมอบโดยตรงผ่ านทางสาขาธนาคารกรุงเทพทั่ วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com