ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect เพื่อบริหารธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรพร้อมสั่งจ่ายได้ทันที

Last updated: Jan 11, 2019  |  59 จำนวนผู้เข้าชม  |  แวดวงข่าวประกัน - การเงิน

ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect  เพื่อบริหารธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรพร้อมสั่งจ่ายได้ทันที

นายเสนธิป  ศรีไพพรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมกับ นางอัญชลี  วงศ์พินทุ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริ หารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่ อสร้างโดยเฉพาะ เปิดตัวความสำเร็จในความร่วมมื อพัฒนาระบบ “Mango TMB Connect” เชื่อมระบบการชำระเงิ นของธนาคารเข้ากับระบบบริหารจั ดการธุรกิจก่อสร้างให้ผู้รั บเหมาก่อสร้างสามารถชำระเงินค่ าวัสดุก่อสร้าง แรงงาน และอื่นๆ ผ่านระบบ ERP ของ Mango ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดความผิดพลาดและการทำงานที่ ซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมส่งมอบบริ การทางการเงินแบบครบวงจรให้ผู้ ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการ “ได้มากกว่า”

 

Powered by MakeWebEasy.com