แวดวงข่าวตลาดและเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) www.tceb.or.th

นำส่งรายได้แก่รัฐมากขึ้นทั้งในรูปของเงินปันผลและภาษีเงินได้โดยตั้งแต่หลังแปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี 2544 – 2561 รวมกว่า 8.4 แสนล้านบาท เฉพาะ 9 เดือนแรกของปีนี้ประมาณ 56,000 ล้านบาท ในฐานะ ปตท. เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน อีกทั้งเป็นบริษัทมหาชนภายใต้กฎหมายมหาชนและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

Powered by MakeWebEasy.com